top of page

Onze missie en visie

WijVredeoord is de buurtvereniging voor dé leukste en groenste buurt van Eindhoven. Wij willen dat iedereen in de wijk zich thuis voelt. Daarom zien we om en helpen we elkaar, versterken we de veiligheid en maken de buurt groener. 

Wij krijgen energie van enthousiaste, vriendelijke buren die wij elke dag een beetje beter leren kennen en waar wij inspirerende ideeën en activiteiten mee bedenken.

Samen in gesprek

In 2020 hebben we een vragenlijst uitgezet. Daarin stelde we de vragen: ‘Willen onze buren ook een buurtvereniging?’, ‘Wat moet een buurtvereniging doen?’, ‘En wie wil meedoen?’. In september en oktober hebben jullie deze massaal ingevuld. Dankjewel! Onze conclusie was dat het oprichten van een buurtvereniging voor Vredeoord inderdaad een goed idee is.

 

Voordat we een buurtvereniging hebben we opgericht, hebben we iedereen uitgenodigd voor 2 droomsessies 1) ‘Waarom willen we eigenlijk een buurtvereniging?’ en 2) ‘Hoe willen we ons gaan organiseren?’. Op basis van de uitkomsten van deze sessies hebben we samen de onderstaande missie en visie geschreven en vormgegeven. 

resultaten vragenlijst.PNG
missie visie.PNG

Voordat we een buurtvereniging hebben we opgericht, hebben we iedereen uitgenodigd voor 2 droomsessies 1) ‘Waarom willen we eigenlijk een buurtvereniging?’ en 2) ‘Hoe willen we ons gaan organiseren?’. Op basis van de uitkomsten van deze sessies hebben we samen de onderstaande missie en visie geschreven en vormgegeven. 

bottom of page